Algemene voorwaarden 2021/2022 Kaart & Go
Betreft: Eigen werk en maatwerk

1. Correctierondes en deadlines
a) Voor meer dan 2 correctierondes wordt een prijs berekend op basis van de extra uren. Voor kleine wijzigingen na de 2e correctieronde, die binnen 15 minuten vallen, worden geen extra kosten berekend. 
b) Voordat gestart wordt met het maken van het ontwerp, wordt een aanbetaling gevraagd. Deze bedraagt 50% van het ontwerpbedrag (excl. drukkosten). Als deze aanbetaling is voldaan, wordt er gestart met de ontwerpopdracht.
c) Voordat gestart wordt met het maken van het ontwerp, worden in overleg een (tussentijdse) deadline afgesproken. Het is wenselijk dat de klant zo snel als mogelijk reageert op het geleverde ontwerp, zodat er overgegaan kan worden op de (volgende) correctieronde en eventuele vertraging van de deadline hiermee voorkomen kan worden. De verantwoordelijkheid voor vertraging, opgelopen door een late reactie van de klant, ligt dan ook bij de klant.
d) Voordat het ontwerp naar de drukker wordt gestuurd, zal de klant gevraagd worden voor een definitieve controle van het ontwerp. Indien akkoord zal het ontwerp naar de drukker gestuurd worden. 

2. Wijziging of annulering opdracht
a) Bij meerwerk ten gevolge van wijziging van de opdracht, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het gebruikelijke uurtarief.
b) Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, is de klant verplicht de kosten voor het al gedane werk te betalen. In het geval van aantoonbare wanprestatie door Kaart & Go, zullen de kosten van het al gedane werk niet in rekening worden gebracht.

3. Verandering in het ontwerp
Het is de klant niet toegestaan om veranderingen in het ontwerp aan te (laten) brengen, zonder toestemming van Kaart & Go.

4. Naamsvermelding
Indien het ontwerp gepubliceerd wordt, dient Kaart & Go te worden vermeld.

5. Auteursrecht
a) Het auteursrecht blijft bij Kaart & Go, mits anders overeengekomen.
b) De klant heeft na betaling van de opdracht het exclusieve recht om het ontwerp te publiceren, tenzij anders afgesproken.
c) De klant heeft niet het recht om het ontwerp vaker te gebruiken, zoals voor eigen doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In dat geval zal er in gezamenlijk overleg een licentiepercentage over het ontwerpbedrag berekend worden voor Kaart & Go.
d) Kaart & Go heeft het recht om het ontwerp of foto’s hiervan te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden.

6. Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht van de ontwerpen ligt bij Kaart & Go, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.  

7. Logo
Kaart & Go zet klein op elk ontwerp het logo op de achterkant van het product, tenzij anders is afgesproken in overleg.

8. Licenties
In alle gevallen is er sprake van een basislicentie. Dit betekent dat de klant het ontwerp alleen voor de afgesproken uiting kan gebruiken, bijvoorbeeld; poster of ansichtkaart. 

9. Exclusiviteit
Kaart & Go garandeert dat zowel het eigen werk als het maatwerk origineel is. Kaart & Go zal niet de exacte illustratie aan derden verkopen, voor ten minste 1 jaar, tenzij anders is afgesproken in overleg.

10. Aanleveren
a) Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever over ontwerp, omschrijving en aantallen bindend.
b) De kleur van het beeldscherm kan afwijken van kleur bij de drukker. Het is daarom aan te raden om eerst een proefdruk te bestellen. Kaart & Go kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de bedrukte kleur niet overeenkomt, indien er geen drukproef besteld is.
c) Kaart & Go gaat er vanuit dat de aangeleverde bestanden van de klant vrij zijn gegeven voor gebruik. Indien dit niet het geval is, is de klant aansprakelijk voor eventuele auteursrechtenclaims.

11. Schade
Kaart & Go is niet aansprakelijk te stellen voor schade die voorkomt uit beschadiging of verkeerde bezorging van de producten. Indien er sprake is van verlies door verzending, zal er in gezamenlijk overleg gezocht worden naar een oplossing.

12. (Aan) Betaling
Betalingen dienen uiterlijk te worden voldaan op de vervaldatum van de factuur. Indien de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het niet toegestaan het werk te publiceren/te vermenigvuldigen.


Algemene voorwaarden

Helpt jou om de boodschap over te brengen waar je zelf nog de woorden voor zoekt.

Kaart & Go

Menu